تعميرات ماشين لباسشويي نيمه اتوماتيک دوقلو

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
5: تعداد بازدید


تعميرات ماشين لباسشويي نيمه اتوماتيک دوقلو

چون عمل شستشو در يک مخزن و عمل آبگيري از لباس هاي شسته شده در مخزن ديگر
انجام مي شود. اين لباسشويي ها را دوقلو يا دو مخزنه مي نامند.و براي همين موضوع تعميرات ماشين لباسشويي در تعميرگاه مجاز لوازم خانگي يا خدمات پس از فروش لوازم خانگي براي هر کدام به صورت تفکيک شده انجام مي شود، بدنه اين لباسشويي ها اکثرا"
پلاستيکي است ،از اينرو فاقد المنت مي باشند و در صورت تعميرات ماشين لباسشويي به تعميرگاه لوازم خانگي رجوع کرده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده نمايييد.
قسمت شستشو عين قسمت شستشوي لباسشويي سطلي است. در مخزن دوم ، سيستم آبگيري از لباس هاي شسته شده همان سيستم
موجود در لباسشويي هاي اتوماتيک است. لباس ها درون مخزن اصلي که همه سطح بدنه اش
سوراخ کاري شده است ريخته شده و زمانيکه با فرمان تايمر موتور خشک کن براه مي افتد، بر
اثر نيروي گريز از مرکز آب لباس ها از طريق سوراخ هاي موجود روي مخزن اصلي به بيرون
ريخته مي شود. از آنجا که مخزن اصلي درون مخزن فرعي قرار دارد ، اين آب ها در مخزن
فرعي به طرف کانال خروجي هدايت شده و از شيلنگ که در اين زمان بر روي زمين نهاده شده
خارج مي شود.

تعميرات ماشين لباسشويي دو زمانه:


دربحث تعميرات ماشين لباسشويي ، ماشين هاي دو زمانه بندرت از واتر پمپ استفاده مي شود. ماشين هاي دو مخزنه داراي دو موتورند و هر دو موتور از نوع آسنکرون هستند. موتور شستشو توانايي چرخش به چپ و راست را داراست و به توسط تايمر مرتبا" به طرف راست و چپ مي چرخد.
همين برتري ماشين هاي دو مخزنه سبب شده است که لباس ها در حين شستشو تميزتر شسته شوند و تعميرات ماشين لباسشويي در اين مدل در خدمات پس از فروش لوازم خانگي و تعميرگاه لوازم خانگي به سهولت انجام شود.
در صورت بروز مشکل ميتوانيد به تعميرگاه مجاز لوازم خانگي رجوع کرده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگي استفاده نماييد.


سرما سازى درنصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
12: تعداد بازدید

سرما سازى در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي :

در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی مانند یخچال از تبدیل گاز به مایع با افزایش فشار و سپس از سرماي ایجاد شده
به هنگام تبدیل گاز مایع به حالت گاز (بصورت فوران) براي رسیدن به هدف مورد نظر که
همان خنک نمودن فضاي داخل ساختمان است استفاده می شود.بر اثر کار کمپرسور، گاز تحت
فشار قرار گرفته (قدري گرم شده)و وارد لوله رفت می شود

کاستن از دمای گاز در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی

در تعمیرات لوازم خانگی و تعمیرگاه لوازم خاگی .براي کاستن از دماي گاز تحت فشار قرار گرفته ، آن را وارد کندانسور نموده و هوایی که توسط پروانه کندانسور به آن می
وزد،گرماي لوله ها که در واقع از گرماي گاز جاري در آن ها ایجاد شده را به خارج از محیط
هدایت می کند.در این مرحله گاز تا حدودي خنک می شود. پس از کندانسور گاز از درایر عبور
می کند تا رطوبت ویا رسوباتی را که احتمالا"از جداره هاي داخلی لوله هاي کندانسور جدا شده
از آن سلب شود.

گاز خشک در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی

در تعمیرگاه لوازم خانگی ، گاز خشک و تمیز پس از درایر وارد لوله مویی می شود.از آن جا که سطح
مقطع لوله مویی بسیار کمتر از سطح مقطع کندانسور و یا ورودي درایر است.گاز تحت فشار
زیاد به حالت مایع تبدیل می شود.کمپرس کمپرسور گاز مایع را از لوله مویی عبور داده و وارد
اوپراتیور می کند.تفاوت سطح مقطع دو محیط (سطح مقطع لوله هاي اواپریتور بسیار بیشتر از
لوله مویی است)به گاز جاري اجازه فوران داده و گاز در حال فوران تولید سرما می کند.
سرمای سطح اپراتور در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی :
در تعمیرات لوازم خانگی این مبحث ، سرما سطح اواپریتور را در اختیار گرفته و هوایی که توسط پروانه از اواپریتور به آن برخورد
می کند،این سرما را وارد محیط می سازد.فریون 22 پس از اواپریتور به لوله بر گشت کمپرسور
باز می گردد تا مجددا"مسیر قبلی را طی نماید.به این ترتیب و به تدریج سرماي ایجاد شده در
اواپریتور،دماي محیط را تحت تاثیر قرار داده و محیط را معتدل و خنک می سازد.
در صورت مشکل می توانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی مراجعه نموده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمائید.


اشنایی با طرز کار و تعمیرات ماشین ظرفشویی

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
5: تعداد بازدید

اشنایی با طرز کار و تعمیرات ماشین ظرفشویی


به طور کلی قطعات در تعمیرات ماشین ظرفشویی اتوماتیک، به سه گروه تقسیم بندی می شوند:

الف : قطعات کنترل کننده در تعمیرات ماشین ظرفشویی


در صورتی که به هر دلیل برای دستگاه مشکلی ایجاد شود عملیات را قطع می کنند تا از ایجاد خطرات احتمالی جلوگیری شود و شامل موارد زیر می باشند شیربرقی، میکروسوئیچ، هیدروستات، کلیدها، ترموستات اصلی ، ترموستات ایمنی ، تایمر، برد نمایشگر ، برد انتخاب برنامه، برد قدرت ، پانل انتخاب برنامه

ب : قطعات انتقال دهنده در تعمیرات ماشین ظرفشویی

در زمینه تعمیرات ماشین ظرفشویی این قطعات نقش ارتباطی بین کنترل کننده ها و مصرف کننده های دستگاه را دارند و اگر فرمانی صادر شود، به مصرف کننده مورد نظر می رسانند، همچنین اگر لازم باشد که کنترلی انجام شود این ارتباط را در تعمیرات لوازم خانگی و تعمیرات ماشین ظرفشویی برقرار می کنند که شامل موارد زیر می باشند: 
کابل ها، سیم ها، سوکت ها

ج : قطعات مصرف کننده در تعمیرات ماشین ظرفشویی

این قطعات در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی درزمینه تعمیرات ماشین ظرفشویی، به محض برق دار شدن ، شروع به کار کرده و عملیاتی را انجام می دهند که که شامل موارد زیر می باشند:
قطعات در تعمیرات ماشین ظرفشویی
پمپ اصلی، پمپ تخلیه، المنت، مخزن مایع جلا دهنده
تذکر: تمام عملیات ماشین توسط کنترل کننده اصلی به نام تایمر انجام می شود که دو وظیفه در تعمیرات ماشین ظرفشویی دارند:
الف : هماهنگی بین قطعات مصرف کننده و کنترل کننده در تعمیرات ماشین ظرفشویی
ب : کنترل مدت زمان شستشو و عملیات انجام شده توسط مصرف کننده و تعمیرات ماشین ظرفشویی


نصب و تعمیرات پکیج - سنسور آبگرم مصرفی

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
6: تعداد بازدید

نصب و تعمیرات پکیج - سنسور آبگرم مصرفی

در بحث نصب و تعمیرات پکیج ، دمای آب گرم مصرفی را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله و یا حداکثر و حداقل شدن طول شعله می گردد تا آبگرم مصرفی را به میزان دمای تنظمی آب گرم ، گرم کند

عملکرد داخلی سنسور آبگرم مصرفی در نصب و تعمیرات پکیج


از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد

نحوه تست کردن سنسور آبگرم مصرفی در تعمیرات لوازم خانگی


به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم
نکته
همیشه برای تست سنسور آبگرم مصرفی بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد
در صورت معیوب بودن سنسور آبگرم مصرفی توصیه به مراجعه به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و گرفتن خدمات پس از فروش لوازم خانگی می باشد
در صورت خراب بودن سنسور آبگرم مصرفی یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد
- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد
- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور آبگرم مصرفی می دهد
- سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با وجود سرد بودن آب مصرفی پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد
- سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با وجود گرم بودن آب مصرفی پکیج همچنان با حداکثر شعله کار می کند و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد
محل نصب سنسور آبگرم مصرفی در نصب و تعمیرات پکیج
در پکیج تک مبدل
در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی قرار دارد 
در پکیج دو مبدل
در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه ای )ثانویه( قرار دارد
نکته
سنسور آبگرم مصرفی دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد


نصب و تعمیرات پکیج - سنسور شوفاژ

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
5: تعداد بازدید

نصب و تعمیرات پکیج - سنسور شوفاژ


وظیفه سنسور در پکیج برای تعمیرات لوازم خانگی


دمای آب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله می گردد تا رادیاتورها به میزان دمای تنظمی شوفاژ گرم گردد
عملکرد داخلی سنسور شوفاژ
از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد

نحوه تست کردن سنسور شوفاژ در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی


به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم
نکته
همیشه برای تست سنسور شوفاژ بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد

در صورت معیوب بودن سنسور شوفاژ و مراجعه به خدمات پس از فروش لوازم خانگی


در صورت خراب بودن سنسور شوفاژ یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد
- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد
- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد
- س نسور شوفاژ دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با وجود سرد بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد
- سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد اما با وجود گرم بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان روشن مانده است و خاموش نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد
نکته
بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی در مدار رفت شوفاژ و دیگری در مدار برگشت شوفاژ که برد با اختلاف دمای این دو سنسور میزان شعله شوفاژ را تنظیم می کند

محل نصب سنسور شوفاژ در تعمیرگاه لوازم خانگی


در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد
نکته
سنسور شوفاژ دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد


تعمیرگاه لوازم خانگی - سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی دیواری

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
6: تعداد بازدید

تعمیرگاه لوازم خانگی - سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی دیواری


1- همواره بایستی بدنه فلزی آب گرمکن را به زمین مطمئن و کم مقاومت ارت نمود.
2- آب بندی دستگاه را مرتب باید تست نمود. (با کمک گرفتن از تعمیرگاه لوازم خانگی.)
3- ترموستات و بی متال دستگاه را باید هر چند وقت یکبار توسط تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی امتحان نمود تا از صحت عملکرد آن حین کار مطمئن شویم.
4- دستگاه حتماً باید مجهز به نشان دهنده درجه حرارت آب باشد .
5- مدت استفاده از دستگاه باید محدود باشد یعنی اگر دستگاه آب گرمکن برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد هر 20 دقیقه یکبار بایستی 10 دقیقه توقف داشته باشد تا عایق بندی دستگاه صدمه نبیند. خدمات پس از فروش لوازم خانگی شامل عایق بندی دستگاه در صورت آسیب می باشد.

عیب یابی و تعمیر آب گرمکن برقی دیواری :


چون عیوب مربوط به آب گرمکن برقی دیواری با آب گرمکن برقی مخزنی مشابه است لطفاً برای عیب یابی و تعمیر به آب گرمکن برقی از فهرست لوازم برقی مراجعه نمایید. یا در صورت بروز مشکل که نتوانستید با مراجعه به فهرست لوازم برقی از تعمیرات لوازم خانگی کمک بگیرید.


تعمیرگاه لوازم خانگی - سرویس و نگهداری آبگرمکن

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
6: تعداد بازدید

تعمیرگاه لوازم خانگی - سرویس و نگهداری آبگرمکن

سرویس و نگهداری آب گرمکن برقی دیواری: 1- همواره بایستی بدنه فلزی آب گرمکن را به زمین مطمئن و کم مقاومت ارت نمود. 2- آب بندی دستگاه را مرتب باید تست نمود. (با کمک گرفتن از تعمیرگاه لوازم خانگی.) 3- ترموستات و بی متال دستگاه را باید هر چند وقت یکبار توسط تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی امتحان نمود تا از صحت عملکرد آن حین کار مطمئن شویم. 4- دستگاه حتماً باید مجهز به نشان دهنده درجه حرارت آب باشد . 5- مدت استفاده از دستگاه باید محدود باشد یعنی اگر دستگاه آب گرمکن برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گیرد هر 20 دقیقه یکبار بایستی 10 دقیقه توقف داشته باشد تا عایق بندی دستگاه صدمه نبیند.. خدمات پس از فروش لوازم خانگی شامل عایق بندی دستگاه در صورت آسیب می باشد. عیب یابی و تعمیر آب گرمکن برقی دیواری : چون عیوب مربوط به آب گرمکن برقی دیواری با آب گرمکن برقی مخزنی مشابه است لطفاً برای عیب یابی و تعمیر به آب گرمکن برقی از فهرست لوازم برقی مراجعه نمایید. یا در صورتت بروز مشکل که نتوانستید با مراجعه به فهرست لوازم برقی از تعمیرات لوازم خانگی کمک بگیرید.


تعمیرگاه لوازم خانگی - انواع مدار الکتریکی در ابگرمکن

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
6: تعداد بازدید

تعمیرگاه لوازم خانگی - انواع مدار الکتریکی در ابگرمکن


مدار الکتریکی آب گرمکن بر حسب دستگاه و وسایل اضافی که روی آب گرمکن نصب می شود طراحی می گردد. در شکل A مدار یک دستگاه آب گرمکن را نشان می دهد. و تعمیرات لوازم خانگی از این طرح مدار کمک می گیرند .که اجزاء آن عبارتند از : 
جعبه ترمینال X
تنظیم کننده حرارت (ترموستات) B1
لامپ مصرفی H1 
گرمکن 2000 وات E1 
شکل B مدار الکترونیکی دیگری از آب گرمکن را نشان می دهد. اجزاء این مدار مانند اجزاء مدار الکترونیکی شکل A می باشد با این تفاوت که B2 تنظیم کننده حداکثر حرارت است.
شکل C مدار الکترونیکی دیگری از آب گرمکن برقی را نشان می دهد که تنها تفاوت این مدار با دو مدار قبلی وجود یک بیرز است که تعمیرگاه لوازم خانگی را از کم و کیف درجه حرارت آب گرمکن با خبر میسازد. قسمت های آن عبارتند از :
جعبه ترمینال X
دگمه تنظیم حرارت (ترموستات) B1
تنظیم کننده حداکثر حرارت (ترموستات) B2
هیتر یا گرمکن E 
لامپ H1
بیزر (آلارم) H2 
و هر یک از این قسمت ها خدمات پس از فروش لوازم خانگی میباشد. 
طرز کار آب گرمکن برقی دیواری:
المنت یا عنصر حرارتی آب گرمکن برقی از نوع المنت داخل آب است، لذا باید این المنت درداخل خاک چینی یا سرامیک مخصوص قرار بگیرد و سپس روی آن ها که خاصیت عایق بالایی دارد حفاظ فولادی لوله ای شکل قرار بگیرد. در اثر اعمال برق به هیتر یا عنصر حرارتی، گرما ایجاد شده و گرمای تولید شده از طریق عایق به پوسته فولادی یا حفاظ المنت رسیده و از آنجا با آب تماس حاصل می کند، و آب شروع به گرم شدن می نماید، در اثر افزایش دما، درجه حرارت آن بالا رفته تا حدی که ترموستات B1 با رنج 100-35 درجه سانتیگراد تنظیم شده است. ترموستات B1 در درجه حرارت معینی مدار را قطع می کند. در بعضی از آب گرمکن های برقی ترموستات B2 تعبیه شده است که به محض رسیدن درجه حرارت آب به مرز 90 درجه فرمان قطع به مدار میدهد. و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در صورت بروز مشکل المنت را بررسی میکند.

 


تعمیرات لوازم خانگی - فانوسک ها و کنتاکت ها

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
5: تعداد بازدید

تعمیرات لوازم خانگی - فانوسک ها و کنتاکت ها

برای تست این فانوسک های کافیست کنتاکت ها را به یکدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو را گرم می کنیم . پس از مدت اندکی می بایست صدای قطع شدن کنتاکت ها به گوش رسدو این آزمایش را تعمیرات لوازم خانگی در مورد صحت مدار اتوماتیک ترموستات انجام می دهد. خود کلید ترموستات را تعمیرگاه لوزام خانگی توسط اهم متر تست میکند. رابط های اهم متر را به کنتاکت های ترموستات متصل و کلید را قطع و وصل می کنیم. با قطع کلید عقربه مقدار صفر را نشان می دهد. رنچ اهم متر میبایست R*1 انتخاب شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره ای در لوله بلو یا لوله مویی( که رابطه بین بلو و فانوسک است) یا فانوسک، گاز اتر یا چیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو لازمست درفواصل زمانی معین ترموستات کنترل شود . و ترموستات معیوب می بایست بلافاصله تعویض شود. و این کار نیز یکی دیگر از خدمات پس از فروش لوازم خانگی می باشد.

تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی ادرین فیدار پارسیان


تعمیرگاه لوازم خانگی - فانوسک ابگرمکن

يکشنبه 20 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
5: تعداد بازدید

تعمیرگاه لوازم خانگی - فانوسک ابگرمکن

برای تست این فانوسک های کافیست کنتاکت ها را به یکدیگر متصل نموده و به توسط حرارت لوله بلو را گرم می کنیم . پس از مدت اندکی می بایست صدای قطع شدن کنتاکت ها به گوش رسدو این آزمایش را تعمیرات لوازم خانگی در مورد صحت مدار اتوماتیک ترموستات انجام می دهد. خود کلید ترموستات را تعمیرگاه لوازم خانگی توسط اهم متر تست میکند. رابط های اهم متر را به کنتاکت های ترموستات متصل و کلید را قطع و وصل می کنیم. با قطع کلید عقربه مقدار صفر را نشان می دهد. رنچ اهم متر میبایست R*1 انتخاب شود.
در صورت بروز هرگونه سوراخ یا حفره ای در لوله بلو یا لوله مویی( که رابطه بین بلو و فانوسک است) یا فانوسک، گاز اتر یا چیوه خارج شده و ترموستات عمل اتومات را انجام نمی دهد. از اینرو لازمست درفواصل زمانی معین ترموستات کنترل شود . و ترموستات معیوب می بایست بلافاصله تعویض شود. و این کار نیز یکی دیگر از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی می باشد.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی است. | طراح قالب: آوازک