طریقه تنظیم نمک در ظرفشویی با تنظیم غیرالکترونیکی والکترونیکی

سه شنبه 22 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
15: تعداد بازدید

طریقه تنظیم نمک درتعمیرات ماشین ظرفشویی با تنظیم غیرالکترونیکی

با توجه به متفاوت بودن آب مناطق شهري و ميزان املاح موجود در آنها، بايد
ميزان نمك دستگاه، متناسب با ميزان سختي آب آن منطقه تنظيم شود تا بتواند
املاح موجود در مخزن رزين را جدا كرده و رزين را احيا كند.
درپوش مخزن نمک را در کف و دریچه تنظیم نمک را در روی بدنه ظرفشویی مشاهده مي كنيد.
پس از آزمایش سختی آب، هر شماره ای که توسط نوار سختی
سنج برای سختی آبی مشخص شد، باید ماشین را روی آن شماره تنظیم کرد.
پس از این آزمایش، فرض کنید که سختی آب در حد L3 برای ظرفشويي های
الکترونیکی میباشد و در صورت کمک،میتوانید یه تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمایید..

طریقه تنظیم نمک درتعمیرات ماشین ظرفشویی با تنظیم الکترونیکی

در این نوع ظرفشويي ها، کنترل سطح نمک به صورت الکترونیکی انجام ميشود.
این تنظیم ساده 

عمیرات ماشین ظرفشویی

 و برای کارکرد صحیح آن ضروری است در این نوع ماشین ظرفشویی، میزان نمک از طریق صفحه کنترل، تنظیم میشودو اگر به مشکل برخورد کردید میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رفته و در قسمت تعمیرات لوازم خانگی،تعمیرات ماشین ظرفشویی بهره مند شوید.

بیشتر بدانیم...

تا حد امکان از ظرفیت کامل ماشین ظرفشویی استفاده کنید. تعداد ظرفها
تغییری در مصرف آب ماشین نمی دهد. پس بهتر است ظرف ها را در
طول روز، داخل ماشین جمع کنید و سپس یک بار در ساعات غیر اوج
مصرف آن را به کار اندازید.


تمیز و تعمیرات ماشین ظرفشویی بعد از نصب و برای اولین بار

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
16: تعداد بازدید

 

تمیز وتعمیرات ماشین ظرفشویی بعد از نصب و برای اولین بار


در تعمیرات ماشین ظرفشویی ، هنگامی که ظرفشویی به شکل صحیح نصب شد، ابتدا برنامه شستشوی مقدماتی 
را به شرح زیر اجرا کنید:
الف- دکمه روشن/خاموش را فشار داده و 2 ثانیه نگهدارید تا صدای بوق)بیپ( شنیده شود.
( علت اصلی مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی جهت تعمیرات لوازم خانگی و تعمیرات ماشین ظرفشویی و استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی عدم رعایت موارد استاندارد پیش پا افتاده می باشد. )
ب- بدون قرار دادن ظروف یا ریختن پودر در جاپودری،برنامه 1)شستشوی مقدماتی( را انتخاب کنید.
ج- دکمه شروع را فشار داده ون گه دارید تا صدای بوق)بیپ(شنیده شود. 
با این عمل مي توانید نصب، اتصالات الکتریکی و شیلنگ تخلیه را
چک کنید. همچنين فضای داخل ماشین قبل از اجرای برنامه اصلی شسته ميشود. 

تنظیم سختی آب در تعمیرات ماشین ظرفشویی

در تعمیرات ماشین ظرفشویی ، سختی آب را مي توان به کمک نوار یا برچسب سختی سنج تعیین کرد. هر چه
این معیار بالاتر باشد، سختی آب بیشتر است. برای جلوگیری از آسیب دیدن
ظرفشویی در اثر سختی آب، این دستگاه مجهز به پا یین آورنده سختی آب مي باشد
تا شستشوی ظروف درست و تمیز انجام شود )دستگاه فوق با نمک کار مي كند(.
قبل از روشن کردن ظرفشویی باید از سختی آب منطقه خودآگاه شوید. برای این کار مي توانید یکی از راه های زیر را انتخاب کنید:
•با سازمان آب منطقه خود تماس بگیرید.
•با مرکز خدمات پس از فروش لوازم خانگی و بخش تعمیرات ماشین ظرفشویی خود تماس بگیرید.
•ازنوارهای مخصوص سختی سنج موجود در یکفل وازم یدکی ماشین استفاده کنید.
تعیین سختی آب توسط نوارهای مخصوص سختی سنج:
نوارهای مخصوص سختی سنج، نوارهای باریکی ميباشند که دارای تعدادی
حلقه های رنگی هستندو هر حلقه
برای یک درجه سختی آب مخصوص ساخته شده است که با آن تغییر رنگ میدهد.
در ضمن هر
چقدر سختی آب بالاتر باشد، حلقه های بیشتری تغییر رنگ خواهند داد.
( علت اصلی مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی جهت تعمیرات لوازم خانگی و تعمیرات ماشین ظرفشویی و استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی عدم رعایت موارد استاندارد پیش پا افتاده می باشد. )

 


طریقه جاسازی و نصب و تعمیرات ماشین ظرفشویی بزرگ در زیر کابینت

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
9: تعداد بازدید

طریقه جاسازی و نصب و تعمیرات ماشین ظرفشویی بزرگ در زیر کابینت

•چنانچه بخواهید ماشین ظرفشویی را زیر صفحه کابینت قرار دهید، ابتدا باید
صفحه رویه ماشین را باز کرده و سپس آن را در جای مورد نظر قرار دهید
البته اين كار فقط در صورتي لازم است كه ارتفاع ماشين از انداز هي ارتفاع
زير كابينت بيشتر باشد و در صورت بروز مشکل در تعمیرات ماشین ظرفشویی میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و از تعمیرات لوازم خانگی و یا ازخدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمایید.
براي باز کردن صفحه رویه، خار قسمت عقب را آزاد کنید و صفحه را خارج نما یید
در صورتی که وزنه تعادل به کابینت گیر مي كند، آن را بيرون آورید
قبل از جاسازی ظرفشویی در زیر کابینت، با چرخاندن
پایه های ماشین، ارتفاع را افزایش دهید تا فاصله بین ماشین و رویه کابینت
در حدود 3 mm شود. ظرفشویی را زیر کابینت قرار داده و آن را تراز نما یید.
طریقه تراز کردن ماشین ظرفشویی بزرگ
دستگاه را باید در حالت کاملا ایستاده بر روی سطح صاف
قرار دهید و در صورت شیب دار بودن سطح، باید تا حد امکان آن را تراز کنید
این كار را ميتوانيد به كمك يك ليوان آب هم انجام دهيد و در صورت نياز،
پايه هاي دستگاه را تنظيم كنيد تا كاملاً تراز شود. و میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کرده و از تعمیرات لوازم خانگی و یا ازخدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمایید. 
چنانچه بخواهید تعمیرات ماشین ظرفشویی را داخل کابینت که دارای پایه است قرار دهید حتماً به نکات زیر توجه کنید:
•ابتدا باید پیچ های قاب پایه ماشین را باز کنید.
•پایه های ثابت ماشین را جدا کنید.
•پایه های قابل تنظیم را از پایه های ثابت ماشین باز کنید.
•پایه های قابل تنظیم را به بدنه ماشین پیچ کنید.
•پس از بستن پاي ههاي قابل تنظيم به بدنه دستگاه، آ نرا در داخل كابينت قرار
داده و دستگاه را تراز كنيد
و در صورت بروز مشکل در تعمیرات ماشین ظرفشویی میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی رجوع کرده و ازخدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمایید.

 


روش نصب و تعمیرات ماشین ظرفشویی اتوماتیک متوسط و کوچک

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
18: تعداد بازدید

روش نصب و تعمیرات ماشین ظرفشویی اتوماتیک متوسط و کوچک

لوله ورودی آب را به محل مخصوص در پشت ماشین متصل کنید. اگر فضای
پشت دستگاه باعث تاخوردگی یا تحت فشار قرار گرفتن لوله ميشود، با توجه به
جهت شیر آب آن را 90 درجه بچرخانید اکثرا این مشکل در تعمیرات لوازم خانگی درتعمیرگاه مجاز لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده می شود.
قبل از اتصال لوله به شیرآب در تعمیرات ماشین ظرفشویی ،شیررا برای لحظاتی باز بگذارید تا اگر آشغال يا
جسم خارجي در لوله وجود دارد، خارج شود.

تعمیرات ماشین ظرفشویی سرلوله ورودی اب.


سر لوله ورودی آب رادر تعمیرات ماشین ظرفشویی به شیر آب سرد سه چهارم اینچ وصل کنید
هنگام اتصال ورودی آب به دستگاه، حتماً از واشر آب بندی استفاده کنید.
نمونه از اتصال شيلنگ ها به شیر آب سرد و گرم را نشان
مي دهد.
توجه کنید شیلنگ های شیر آب سرد و گرم در تعمیرات ماشین ظرفشویی به هیچ وجه جابه جا بسته نشوند و قبل
از ترك محل از عدم نشتي آب دستگاه مطمئن شويد اکثرا این مشکل در تعمیرات لوازم خانگی درتعمیرگاه مجاز لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده می شود.

دستگاه را در محل شیب دار قرار ندهید و حتماً آن را ترازکنید. اين كار را مي توانيد به كمك يك دستگاه تراز انجام دهيد.

ظرفشویی را مي توانید روی کابینت قرار دهید و لوله خروجی آب آن را علاوه

بر لوله فاضلاب، در سینک هم قرار دهید.

دارای شیر آب سرد و گرم م يباشد. دقت کنید در هنگام

استفاده از شیر آب سرد در تعمیرات ماشین ظرفشویی به تنهایی، ورودی آب گرم دستگاه را حتما با درپوش ببندید.

ظرفشویی را مي توانید داخل کابینت قرار دهید و لوله خروجی

آب آ نرا علاوه بر لوله فاضلاب، در سینک ظرفشويي هم قرار دهید. دقت کنید

که شیلنگ ها تاخوردگی نداشته باشند و از اتصال بست شيلنگ ها نیز مطمئن شوید اکثرا این مشکل در تعمیرات لوازم خانگی درتعمیرگاه مجاز لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی در خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده می شود.


طریقه نصب ماشین ظرفشویی اتوماتیک بزرگ

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
6: تعداد بازدید

طریقه نصب و تعمیرات ماشین ظرفشویی اتوماتیک بزرگ

آشنایی با روش نصب و تعمیرات ماشین ظرفشویی

در تعمیرات ماشین ظرفشویی محل اتصال شیلنگ آب ورودی به ماشین نظرفشویی در پشت آن قرار دارد.در تعمیرات ماشین ظرفشویی شیلنگ را به شیر آب وصل کرده و مهره آن را محکم کنید و اطمینان حاصل نما یید که ب هطور صحیح و محکم متصل شده است. زیرا فشار آب بین 0/5 bar تا 10 bar م یباشد. شیلنگ باید بین دیوار و فضای پشت ظرفشویی آزاد باشد به طوری که تحت فشار قرار نگرفته و یا بیش از حد کشیده نشده باشد که از اصلی ترین دلایل مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی جهت استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی درتعمیرات لوازم خانگی می باشد. چنانچه شیلنگگ ورودی ماشین ظرفشویی را به شیر آب گرم متصل مي كنيد، حداکثر دمای آب نباید بیش از 60 درجه سانتیگراد باشد که از اصلی ترین دلایل تعمیرات ماشین ظرفشویی استفاده از درجه اب نا مناسب می باشد.
لوله فاضلاب داخل دیوار باید در فاصله 25 تا 100 سانتی متری از کف تعبیه شده باشد. دقت کنید که شیلنگ خروجی کاملاً در لوله فاضلاب قرار گیرد و از آن جدا نشود ب هطوری که یک منفذ هوا بین آنها وجود داشته باشد.
ماشین ظرفشویی باید به پریزی وصل شود که دارای سیم ارت باشد که از اصلی ترین دلایل مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی جهت استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی درتعمیرات لوازم خانگی می باشد. اگر بخواهید ماشین ظرفشویی را در داخل کابینت نصب کنید، دوشاخه برق آن بعد از نصب باید در دسترس باشد.
در ماشين های ظرفشویی که لوله فاضلاب آنها به زیر سینک ظرفشویی نصب مي شود، احتمال برگشت ذرات و مواد غذایی داخل سینک به ماشین ظرفشویی وجود دارد كه پمپ تخلیه ماشین را دچار اشکال میسازد و از اصلی ترین دلایل مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی جهت استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی درتعمیرات لوازم خانگی می باشد. برای جلوگیری از این کار، از سیستمی به نام 1 Air gap استفاده ميشود


ساختمان و اجزاء ماشین لباسشویی در تعمیرات ماشین لباسشویی

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
7: تعداد بازدید

ساختمان و اجزاء ماشین لباسشویی در تعمیرات ماشین لباسشویی

ترموستات در تعمیرات ماشین لباسشویی از قطعات زیر تشکیل شده است:
پلاتین هاي داخلی
تیغه هاي فلزي غیر هم جنس (تیغه هاي بی متالی)
صفحه منعکس کننده حرارت
فیش هاي ارتباطی
لازم به تذکر است که در بحث تعمیرات ماشین لباسشویی بعضی از لباسشویی ها مانند زانوسی مدل 914 ترموستات از نوع گازي است که در رابطه با ساختمان آن و نحوه عملکردش مفصلا" در مبحث ترموستات و آب گرمکن برقی مطلب آورده شده است.
شیر الکتریکی ( شیر الکتریکی در تعمیرات ماشین لباسشویی ) همانگونه که قبلا" ذکر شد، همه مراحل و عملیات ماشین بصورت اتوماتیک صورت می گیرد و از آنجا که لباس ها معمولا" 5 الی 7 بار بصورت کامل شستشو می شود، عمل ورود آب به ماشین نیز الزاما" می بایست خودکار صورت پذیرد. آب ورودي به ماشین بهه شیر الکتریکی بسته می شود و مادامی که به سیم پیچ آن برق نرسد، آب شهر پشت شیر می ماند و اجازه ورود به داخل جا پودري و سپس مخزن فرعی را نخواهد داشت.
در تعمیرات ماشین لباسشویی ، شیر الکتریکی از قسمت هاي زیر تشکیل شده است:
-1 قاب پلاستیکی 2- سیم پیچ ( سولنوئید) 3- شیطانک که در مرکزش - سوراخ ریزي وجود دارد 4- لاستیک دور شیطانک 5 - اهرم آهنی 6 - لاستیک سر اهرم 7- فنر پشت اهرم 8 صافی یا فیلتر لوله خروجی آب

چگونگی عملکرد شیر الکتریکی در تعمیرات ماشین لباسشویی

در تعمیرات ماشین لباسشویی ، در حالت عادي فنر پشت اهرم ، اهرم آهنی را بطرف جلو رانده و لاستیک سر اهرم، سوراخ وسط شیطانک را مسدود می سازد . با وصل برق و ایجاد مغناطیس توسط سیم پیچ شیر الکتریکی، اهرم به طرف داخل جذب شده و فنر را فشرده می سازد. با حرکت اهرم به طرف عقب، لاستیک سر اهرم از سوراخ وسط شیطانک جدا شده و شیطانک مجال تنفس می یابد. فشار آب، هواي بین شیلنگ و شیطانک را از مجراي تنفسی به عقب رانده و آب جاري می شود. پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر، توسط فرمان هیدرواستات ، برق شیر الکتریکی قطع شده و با تضعیف میدان مغناطیسی سیم پیچ، فنر جمع شده اهرمم بطرف جلو رانده شده و در نتیجه مجراي تنفسی شیطانک مجددا" بسته می شود و از ورود آب به داخل ماشین ممانعت بعمل می آید. شیر الکتریکی بصورت تک و یا دوبل ساخته می شود .
عیوب شیر الکتریکی ممکن است مکانیکی و یا الکتریکی باشد. در مبحث مکانیکی ، خرابی فنر، خوردگی لاستیک سر اهرم،پاره شدن لاستیک دور شیطانک ، مسدود شدن فیلتر بر اثر جرم و شن ریزه هاي موجود در آب شهر عملکرد صحیح شیر الکتریکی را مختل می سازد. که می توان با جدا نمودن قسمت هاي مختلف شیر ، مورد معیوب را شناسایی و نسبت به رفع عیب اقدام نمود.
تذکر: در بحث تعمیرات ماشین لباسشویی ، مواردیکه فشار آب ، بسیار بیشتر از ظرفیت ورود آب به داخل شیر الکتریکی است آب وارد جداره هاي بین محفظه اهرم و بوبین شده و عمل جذب اهرم شیر الکتریکی دیگر انجام نمی شود در این موارد، لازم است برق ماشین قطع شده و سپس اجزا، شیر الکتریکی کاملا" تفکیک و پسس  از خشک شدن شیر را مجددا" به حالت اول باز می گردانیم. جهت بروز مجدد این عیب فشار آب را محدود نمایید. ( شیر آب شهر را تا انتها باز نکنید.)


ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده در تعمیرات ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک 2

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
7: تعداد بازدید

ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده در تعمیرات ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک 2

در زمینه تعمیرات ماشین لباسشویی در بخش تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس لز فروش لوازم خانگی میکروسوئیچ - اگر قبل از بسته شدن درب ماشین ، دستگاه شروع به آب گیري نماید و یا اگر به عللی در هنگام کار ماشین، درب باز شود و در همان حالت ماشین بکار خود ادامه دهد و یا اگر کودکی به ماشین نزدیک شده و درب آن را باز کند و عملیات ماشین متوقف نشود و اگر جمیع موارد مذکور ایجاب می کند بمحض باز شدن درب و یا حتی قبل از آن که درب کاملا بسته نشده باشد، ماشین قادر به استارت و آغاز عملیات شستشو نباشد.
در زمینه تعمیرات ماشین لباسشویی در بخش تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس لز فروش لوازم خانگی از اینرو همیشه فاز مدار پس از کلید تایمر و قبل از آنکه به سایر اجزاء الکتریکی مدار برسد از میکروسوئیچ عبور می کند میکروسوئیچ (کلید فشاري حفاظتی ) معمولا" پشت درب بدنه خارجی جنب لاستیک دور درب و در کنار قفل قرار می گیرد و پس از آنکه زبانه قفل کاملا" در محل خود مستقر شد به اهرم میکروسوئیچ فشار وارد نموده و آن را به حالت وصل در می آورد. با بسته شدن میکروسوئیچ سایر قسمت ها نیز داراي فاز بوده و می توانند عملیات شستشو را انجام دهند. براي تست میکروسوئیچ نیازي به خارج نمودن آن از محل استقرارش نیست بلکه می توان دو سیمی که از تایمر به طرف میکروسوئیچ رفت و بر گشت نموده را پس از یافتن به اهم متر متصل سازیم .
در زمینه تعمیرات ماشین لباسشویی در بخش تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس لز فروش لوازم خانگی اگر با بسته شدن کامل درب ، عقربه اهم متر منحرف شود میکروسوئیچ سالم است در غیر این صورت یا عیب از میکروسوئیچ است یا میکروسوئیچ سالم بوده اما از محل استقرار خود خارج شده و یا درب بطور واقعی بسته نمی شود که معمولا" عیب آخر مربوط به خراب شدن لاستیک دور درب است. در صورت خراب بودن میکروسوئیچ آن را پس از باز نمودن قسمت جانبی لاستیک دور درب ( طرف قفل درب ) از بدنه جدا نموده و در صورت امکان تعمیر نمایید. اگر مشکل جدي است مانند شکستن اهرم و ... میکروسوئیچ را تعویض کنید.
در زمینه تعمیرات ماشین لباسشویی در بخش تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس لز فروش لوازم خانگی المنت (گرمکن- هیتر ) - ساختمان المنت دقیقا" مشابه المنت بکار رفته در آب گرمکن است . ابتدا سیم کرم نیکل یا کرم آلمینیوم درون پودر چینی یا سرامیک نسوز قرار گرفته و سپس جهت ممانعت از نفوذ آب و رطوبت آن را درون یک محافظ فولادي قرار می دهند. المنت درون دیگ فرعی قرار می گیرد و در توان هاي مختلف ساخته شده و استفاده می شود . آب بندي المنت بوسیله لاستیک محافظش صورت می گیرد از اینرو هرگز نباید المنت را در حالیکه درون دیگ آبی وجود ندارد به برق متصل نمود. براي تست المنت استفاده از لامپ سري ، اهم متر یا اتصال چند ثانیه اي مستقیم به برق توصیه می شود.
در زمینه تعمیرات ماشین لباسشویی در بخش تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس لز فروش لوازم خانگی قفل مغناطیسی درب - همانگونه که در مورد میکروسوئیچ ذکر شده باز شدن درب ماشین در زمان شستشو و در حالیکه دیگ تا حدودي پر از آب است می تواند محیط منزل را آلوده سازد زیرا آب مخلوط با پودر رختشویی به بیرون از ماشین می ریزد. کاربرد میکروسوئیچ این حسن را داشت که در صورت بروز چنین اشتباهی مدار ماشین قطع می شد. در بعضی از ماشین ها زمینه این اشتباه را از بین برده اند . پس از روشن شدن ماشین (البته مشروط به بسته شدن کامل درب ) یک رله مغناطیسی زبانه درب را در اختیار گرفته و به هیچ وجه درب ماشین باز نمی شود . در صورت اعمال نیروي بیش از حد دستگیره قفل درب خواهد شکست. درب زمانی باز می شود که اولا" برق ماشین قطع شود (تایمرخاموش شود ) ثانیا" حد اقل مدت 2 دقیقه از خاموش شدن دستگاه بگذرد تا آثار مغناطیسی درون قفل مغناطیسی کاهش یافته و زبانه قفل درب رها شود. در بعضی از ماشین ها میکروسوئیچ و قفل مغناطیسی در یک مجموعه گنجانیده شده اند.
در زمینه تعمیرات ماشین لباسشویی در بخش تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی یا تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس لز فروش لوازم خانگی : ترموستات یا هیتر استات - از آنجا که جریان مصرفی هیتر بالاست و توسط تایمر مرتبا" در حال قطع و وصل است ، این احتمال می رود که بر اثر کار زیاد و مداوم ، سطح کنتاکت هاي تایمر مربوط به هیتر فرسوده شده و به یکدیگر جوش داده شوند. در این صورت هیتر در تمام مدت کار ماشین که گاها" به 3 ساعت و نیم نیز می رسد در مدار خواهد بود رسیدن دماي آب به نقطه جوش علاوه بر البسه داخل ماشین، رابط هاي پلاستیکی و شلینگ ها را نیز فرسوده می سازد. از اینرو استفاده از هیتر استات ( ترموستات ) اجتناب ناپذیر است. هیتر استات در واقع مشابه ترموستات بی متالی در سماور برقی عمل می کند.


ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده در تعمیرات ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک:

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
6: تعداد بازدید

ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده در تعمیرات ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک:

در تعمیرات ماشین لباسشویی ، لباسشویی هاي اتوماتیک در مدل هاي متفاوت طراحی می شوند که از آنجمله می توان به Yoke ماشین تمام اتوماتیک که مخزن آن روي محور افقی سوار است و به آن مدل یوغی ( Yoke type ) گفته می شود و همچنین ماشینی که مخزن آن روي محور عمودي قرار گرفته و به آن نوع چرخان عمودي ( Rotary typee ) گفته می شود اشاره کرد. با این حال لباسشویی هاي اتوماتیک داراي اجزا، الکتریکی مکانیکی تقریبا" مشابه و به شرح زیر می باشند:

الف - اجزاء الکتریکی در تعمیرات ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک:

دو شاخه-وظیفه دو شاخه انتقال انرژي الکتریکی از پریز به کابل رابط ماشین و در نهایت ، سایر قسمت هاي الکتریکی ماشین است. که در بحث تعمیرات ماشین لباسشویی در هنگام تعویض دو شاخه به جریان نامی دو شاخه جدید توجه نمایید. معمولا" دو شاخه هایی که جریانشان کمتر از 16 آمپر است جهت استفاده در ماشین لباسشویی مناسب نیستند.
کابل رابط از آنجا که جریان مصرفی ماشین بالاست، توصیه می شود در تعمیرات ماشین لباسشویی کابل 2.5*2 و یا حداقل 1.5*2 مورد استفاده قرار گیرد.
ترمینال - ترمینال به منظور ایجاد اتصالاتی مطمئن و هم چنین عایق بودن این اتصالات از بدنه مورد استفاده قرار می گیرد در تعمیرات ماشین لباسشویی معمولا" از ترمینال هاي پلاستیکی و یا کائوچویی استفاده می کنند. محل قرار گیري ترمینال ، قسمتی از بدنه ماشین است که با پیچ و مهره در جاي خود مستقر می شود.
-4 کلید قطع و وصل- معمولا" کلید به صورت متداول در سایر تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی ،در تعمیرات ماشین لباسشویی بکار نرفته بلکه کلید قسمتی از تایمر است. یعنی با کشیدن محور تایمر بطرف بیرون کنتاکت یا کنتاکت هاي کلید بسته شده و با حرکت ولوم بطرف داخل، مدار الکتریکی ماشین قطع میی شود. کلید هاي بکار رفته در تعمیرات ماشین لباسشویی دو کنتاکت و یا چهار کنتاکت هستند. در نوع دو کنتاکت ، نول مستقیما" به همه مصرف کننده هاي مدار رسیده و فاز پس از کلید وارد مدار می شود بنابراین دو کنتاکت کلید، یکی فاز ورودي و دیگري فاز خروجی است.در نوع چهار کنتاکت هم فاز و هم نول وارد کلید شده وو با حرکت محور تایمر بطرف بیرون ، کلید بسته شده و فاز و نول وارد مدار لباسشویی می شوند.
جهت تست کلید کافیست از روي نقشه ماشین کنتاکت هاي مربوطه به کلید را شناسایی نموده سپس با اهم متر آن را تست نمایید. به این صورت که ابتدا سیم هاي متصله به کلید را باز نموده، سپس دو پایه ورودي و خروجی کلید را به اهم متر وصل کنید. با حرکت محور تایمر به طرف بیرون باید عقربه منحرف شده و تقریبا" عدد صفر را نشان دهد.
در تعمیرات ماشین لباسشویی اگر عقربه منحرف شود اما به صفر نرسد، کنتاکت هاي کلید کثیف هستند. راحت ترین روش جهت اصلاح این عیب استفاده از اسپري کنتاکت شور است. و اگر عقربه منحرف نشود ، لازمست صفحه کلید هاي تایمر از دو طرف آن باز شود و عیب بر طرف گردد. در کلید هاي چهار کنتاکت آزمایش باا اهم متر در مورد هر چهار کنتاکت انجام شود ( دو به دو ) .
لامپ خبر- جهت اطلاع مصرف کننده از ورود برق به ماشین از چراغ خبر که یک لامپ 220 ولتی است استفاده می شود.


نصب و راه اندازي ابتدایی در تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک:

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
5: تعداد بازدید

نصب و راه اندازي ابتدایی در تعمیرات ماشین لباسشویی اتوماتیک:

 از آنجا که ماشین لباسشویی داراي قطعات وزین و متحرك می باشد و ممکن است در هنگام حمل و نقل دچار آسیب شود و احتیاج به تعمیرات ماشین لباسشویی پیدا کند ، لذا قسمت هاي آن را بوسیله قطعاتی نظیر بست،میله و پیچ، ثابت می کنند. بنابر این در هنگام نصب و راه اندازي باید با توجه به دفترچه راهنماي ماشین این قطعات باز شده و آن ها را براي حمل و نقل راه دور در آینده نگهداري کرد که در شروع کار وسیله هم دلیل خیلی از مراجعات به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس از فروش لوازم خانگی به همین دلیل می باشد.
 در صورتیکه ماشین لباسشویی داراي چهارچوب محافظ کف بوده پیچ هاي آن را باز نموده و آن را از ماشین جدا نمایید. همچنین پیچ هایی که بعنوان پیچ هاي تنظیم پایه در نظر گرفته شده در محل خود بپیچید. که این کار اصلا نیاز به حضور در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی ندارد در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تعمیرات ماشین لباسشویی ندارد.
 ماشین لباسشویی باید کاملا" تراز قرار گیرد براي این منظور لیوان محتوي آب را روي ماشین قرار داده و از اطراف به سطح آب درون لیوان نگاه کنید اگر ماشین در موقعیت تراز کامل نباشد، آب در سطحی نامتعادل قرار می گیرد. که با استفاده از پیچ هاي تنظیم زیر ماشین می توان آن را تراز نمود که این کار اصلا نیاز به حضور در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی ندارد در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و استفاده از خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تعمیرات ماشین لباسشویی ندارد.
 لوله ورودي آب لباسشویی را پس از آب بندي به شیر آب حدیده دار وصل کنید.(معمولا" سه چهارم اینچی ).
 لوله تخلیه آب ماشین را در ارتفاع تعیین شده توسط شرکت سازنده قرار دهید. اگر ارتفاع شیلنگ فاضلاب ماشین در حد گفته شده رعایت نگردد و مثلا" بر روي زمین رها شود همه آبی که وارد ماشین می شود بلافاصله از طریق شلینگ خارج شده و عمل آبگیري ماشین هر گز متوقف نمی شود. بنابر این لازمست شلینگ خروجی قبل از قرار گیري در فاضلاب داراي ارتفاعی در حدود 60 سانتیمتر باشد 
 لوله تخلیه آب طوري قرار نگیرد که در اثر تابیدگی، مسیر خروجی آب مسدود شود.
 قبل از روشن کردن ماشین توجه نمایید که سیستم الکتریکی منزل (پریز-کنتور- فیوز و ...) و سیستم آب منزل با جدول مشخصات فنی ارائه شده از طرف شرکت سازنده هماهنگی داشته باشد که این کار اصلا نیاز به حضور در تعمیرگاه لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی ندارد در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و استفاده ازز خدمات پس از فروش لوازم خانگی در تعمیرات ماشین لباسشویی ندارد.
 همانطور که قبلا" در مورد بست هایی که براي ثابت نگهداشتن ، قطعات ماشین در هنگام حمل و نقل بکار می رود اشاره کردیم، اگر بست ها به دیگ بسته شده باشد، با روشن شدن ماشین ، حرکت دیگ به بدنه منتقل شده و ماشین از جاي خود حرکت می کند. این حرکت در دور تند ماشین (زمان آبگیري از لباس ) بوضوح دیده شده و در مدت آبگیري از لباس ماشین در حدود 50 سانتیمتر از جاي قبلی خود فاصله می گیرد.بنابراین لازم است قبل از راه اندازي ماشین با توجه به دفترچه راهنما کلیه بست ها را باز نموده و با حرکت دادن دیگ فرعی به طرف پایین و بالا و همچنین حرکت آن به طرف جلو و عقب از خلاص بودن دیگ مطمئن شویم سپس دیگ اصلی را نیز با دست بچرخانید تا از آزاد بودن پولی ها اطمینان حاصل نمایید.ت
 جهت چرخش اکثر ولوم تایمر هاي لباسشویی موافق حرکت عقربه هاي ساعت است در بعضی از لباسشویی ها ، بمحض چرخش ولوم در جهت مخالف عقربه هاي ساعت، ولوم از محور باز شده و می توان مجددا" آن را به محور بست. متاسفانه در انواع دیگر ، با وارد آمدن فشار به ولوم در جهت مخالف، معمولا" ولوم و گاها" چرخ دنده هاي تایمر شدیدا" آسیب می بیند. جهت حفاظت تایمر در برابر این اشتباه،معمولا" سازندگان تایمرها، با رسم یک فلش بر روي ولوم شکل صحیح چرخش تایمر را نشان می دهند که توجه به آن الزامی است 
 در ریختن لباس به درون لباسشویی ، ظرفیت شستشو منظور شود اکثر ماشین هاي خانگی داراي ظرفیت شستشوي 5 کیلو هستند. با این وجود توصیه می شود درون مخزن آنقدر لباس ریخته شود که اگر دستتان را به سقف فوقانی درب ماشین مماس نمودید، بدون آنکه با لباس ها درگیر شود به راحتی وارد ماشین و خارج شود.علاوه بر آن لباس ها را به تفکیک از یکدیگر درون ماشین قرار دهید تا بهتر شسته شوند.


تعمیرات ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

دوشنبه 21 فروردين 1396
Array
adrinfidarparsian
5: تعداد بازدید

تعمیرات ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

تفاوت عمده در تعمیرات ماشین لباسشویی با تعمیرات ماشین لباسشویی انواع نیمه اتوماتیک آن است که حضور انسان و دخالتش در شستشوي لباس ،جزء راه اندازي ماشین، ضرورتی ندارد.کافیست که مصرف کننده ، لباس را به مقدار کافی و بر اساس مقدار مذکور در دفترچه راهنما درون ماشین قرار داده( که علت بیشتر مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس از فروش لوازم خانگی، عدم رعایت همین موضوع می باشد ) و پس از ریختن پودر درون جاپودري( که علت بیشتر مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس از فروش لوازم خانگی، عدم رعایت همین موضوع می باشد ) و باز نمودن شیر آب ورودي به ماشین، متناسب با جنس لباس،برنامه مورد نظر را انتخاب نماید و کلید اصلی ماشین را روشن کند. سایر مراحل شستشو به صورت اتوماتیک صورت می گیرد. یعنی ابتدا شیر الکتریکی به کار افتاده و آب پس از ورود به جاپودري، پودر را با خود بدرون مخزن منتقل می سازد. پس از ورود آب به مقدار کافی،عمل آبگیري متوقف شده و با روشن شدن هیتر ، آب داغ می شود. پس از رسیدن آب به مقدار مناسب عمل شستشو شروع می شود. موتور به توسط فرمان هاي تایمر( که علت بیشتر مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس از فروش لوازم خانگی، عدم رعایت همین موضوع می باشد ) ابتدا به طرف عقربه هاي ساعت چرخیده و پس از مدتی متوقف شده و سپس در جهت عکس بگردش در می آید. حرکت موتور در دو جهت مخالف بدان سبب است که لباس ها به اندازه کافی درون آب حرکت نموده و بهتر شستشو شوند.

مراحل ابتدایی کار در تعمیرات ماشین لباسشویی

پس از شستشوي مقدماتی ، موتور متوقف شده و آب توسط پمپ تخلیه به طرف فاضلاب هدایت می شود. مجددا" همان برنامه شستشو تکرار می شود.معمولا"عموم ماشین ها بگونه اي طراحی شده ان که عمل شستشو 5 بار تکرار شده و سپس ماشین وارد مرحله نهایی آبکشی و تخلیه آب( که علت بیشتر مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس از فروش لوازم خانگی، عدم رعایت همین موضوع می باشد ) و خشک نمودن لباس می شود.

خشک شویی در تعمیرات ماشین لباسشویی

براي خشک نمودن لباس،دور تند ماشین و واتر پمپ،در تعمیرات ماشین لباسشویی همزمان کار می کنند. یعنی دور تند موتور سبب می شود دیگ اصلی( که علت بیشتر مراجعه مصرف کنندگان به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و خدمات پس از فروش لوازم خانگی، عدم رعایت همین موضوع می باشد ) که لباس درونش ریخته شده با سرعت بچرخد و از آنجا که بدنه دیگ اصلی داراي سوراخ هاي متعدد است، آب لباس ها بر اثر نیروي گریز از مرکز به خارج از دیگ اصلی (به درون دیگ فرعی ) ریخته شده و ورودي واتر پمپ نیز در همین دیگ قرار داشته و آب هاي راه یافته به این دیگ را مکیده و به فاضلاب می ریزد. پس از مراحل آبکشی نهایی که معمولا" در ماشین ها 3 بار این عمل تکرار می شود ، تایمر به صورت خودکار خاموش شده و کلیه عملیات ماشین متوقف می شود. 
به این ترتیب ملاحظه فرمودید که همه مراحل شستشو به صورت خودکار و بدون حضور انسان صورت خواهد گرفت از اینرو این ماشین ها در تعمیرات ماشین لباسشویی، تمام اتوماتیک نامیده می شوند.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی است. | طراح قالب: آوازک